תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.88 1.21
תשואה מתחילת השנה 3.1 1.81
תשואה שנתית 6.8 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.76 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.28 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.15 3.03
סטיית תקן 3 שנים 3.5 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.42 4.23
שארפ 3 שנים 1.28 0.41
שארפ 5 שנים 1.86 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 40.94
אג"ח קונצרני 12.02
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 19.34
פיקדונות והלוואות 7.15
מזומנים ושווי מזומנים 13.44
קרנות נאמנות 2.79
נכסים אחרים 4.32
* חשיפה למניות במונחי דלתא 29.7
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.06 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.94 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 57.34 53.19
הנכסים הלא סחירים 42.66 46.81