תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.5 0.63
תשואה מתחילת השנה 0.82 -0.22
תשואה שנתית 7.53 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.69 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.8 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.3 2.74
סטיית תקן 3 שנים 3.5 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.7 4.48
שארפ 3 שנים 1.24 0.38
שארפ 5 שנים 1.55 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 40.77
אג"ח קונצרני 12.76
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 18.61
פיקדונות והלוואות 5.69
מזומנים ושווי מזומנים 15.07
קרנות נאמנות 2.74
נכסים אחרים 4.36
* חשיפה למניות במונחי דלתא 29.18
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.65 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.35 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 58.21 53.31
הנכסים הלא סחירים 41.79 46.69