תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.65 0.93
תשואה מתחילת השנה 2.24 2.23
תשואה שנתית 2.32 0.55
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.83
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.28 1.95
סטיית תקן 3 שנים 3.17
סטיית תקן 5 שנים 2.89
שארפ 3 שנים 0.62
שארפ 5 שנים 1.06
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.21 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.79 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.79 53.78
הנכסים הלא סחירים 29.21 46.22