תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.33 1.18
תשואה מתחילת השנה 1.33 1.18
תשואה שנתית 7.76 7.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.83
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.65
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.5 1.84
סטיית תקן 3 שנים 4.09
סטיית תקן 5 שנים 3.94
שארפ 3 שנים 0.65
שארפ 5 שנים 1.03
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 78.97 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 21.03 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.52 53.76
הנכסים הלא סחירים 28.48 46.24