תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.81 0.63
תשואה מתחילת השנה 1.27 -0.22
תשואה שנתית 9.03 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 5.14 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.48 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.7 2.74
סטיית תקן 3 שנים 4.08 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.99 4.48
שארפ 3 שנים 1.16 0.38
שארפ 5 שנים 1.6 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 38.98
אג"ח קונצרני 14.09
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 20.63
פיקדונות והלוואות 10.92
מזומנים ושווי מזומנים 3.95
קרנות נאמנות 4.22
נכסים אחרים 7.21
* חשיפה למניות במונחי דלתא 33.64
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.45 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.55 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 49.41 53.31
הנכסים הלא סחירים 50.59 46.69