תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.1 1.21
תשואה מתחילת השנה 4.02 1.81
תשואה שנתית 8.37 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 5.2 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 8.02 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.43 3.03
סטיית תקן 3 שנים 4.08 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.78 4.23
שארפ 3 שנים 1.2 0.41
שארפ 5 שנים 1.86 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 38.64
אג"ח קונצרני 13.2
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 20.93
פיקדונות והלוואות 12.72
מזומנים ושווי מזומנים 3.2
קרנות נאמנות 4.03
נכסים אחרים 7.28
* חשיפה למניות במונחי דלתא 33.61
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 77.01 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 22.99 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 47.21 53.19
הנכסים הלא סחירים 52.79 46.81