תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.18 0.02
תשואה מתחילת השנה 1.51 0.5
תשואה שנתית 1.57 0.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.89
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.2 0.12
סטיית תקן 3 שנים 0.16
סטיית תקן 5 שנים 0.35
שארפ 3 שנים 1.03
שארפ 5 שנים 0.79
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 73.11
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 26.89
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.42 53.41
הנכסים הלא סחירים 28.58 46.59