תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.09 0.05
תשואה מתחילת השנה 2.88 3.31
תשואה שנתית 2.93 2.73
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.22
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.16 1.74
סטיית תקן 3 שנים 2.89
סטיית תקן 5 שנים 2.75
שארפ 3 שנים 0.67
שארפ 5 שנים 1.26
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.43 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.57 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.89 53.29
הנכסים הלא סחירים 30.11 46.71