תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.18 0.49
תשואה מתחילת השנה 3.88 4.65
תשואה שנתית 3.88 4.65
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.74
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.86 1.21
סטיית תקן 3 שנים 2.71
סטיית תקן 5 שנים 2.65
שארפ 3 שנים 1
שארפ 5 שנים 1.19
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.04 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.96 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.84 53
הנכסים הלא סחירים 31.16 47