תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.01 1.04
תשואה מתחילת השנה 8.25 2.56
תשואה שנתית 8.25 2.56
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.9
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.27
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.82 2.51
סטיית תקן 3 שנים 4.17
סטיית תקן 5 שנים 3.9
שארפ 3 שנים 0.19
שארפ 5 שנים 0.43
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.9 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.1 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 61.55 53
הנכסים הלא סחירים 38.45 47