תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.62 0.93
תשואה מתחילת השנה 3.06 2.23
תשואה שנתית 3.42 0.55
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.83
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.11 1.95
סטיית תקן 3 שנים 3.17
סטיית תקן 5 שנים 2.89
שארפ 3 שנים 0.62
שארפ 5 שנים 1.06
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.19 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.82 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 43.16 53.78
הנכסים הלא סחירים 56.84 46.22