תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.37 0.34
תשואה מתחילת השה 0.37 0.34
תשואה שנתית 5.17 4.5
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.81
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.67
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.54 1.26
סטיית תקן 3 שנים 2.68
סטיית תקן 5 שנים 2.77
שארפ 3 שנים 0.63
שארפ 5 שנים 1.12
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.74 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.26 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 41.87 53.76
הנכסים הלא סחירים 58.13 46.24