תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.07 0.75
תשואה מתחילת השנה 3.17 2.15
תשואה שנתית 4.89 1.47
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.18
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.69
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.73 2.41
סטיית תקן 3 שנים 4.22
סטיית תקן 5 שנים 4.11
שארפ 3 שנים 0.46
שארפ 5 שנים 0.94
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 73.11 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 26.89 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.57 53.78
הנכסים הלא סחירים 26.43 46.22