תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.08 0.25
תשואה מתחילת השנה 4.68 0.48
תשואה שנתית 7.37 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.36
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.01 2.54
סטיית תקן 3 שנים 4.22
סטיית תקן 5 שנים 4.03
שארפ 3 שנים 0.11
שארפ 5 שנים 0.38
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 69.67 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 30.33 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.47 53.78
הנכסים הלא סחירים 33.53 46.22