תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 2.14 1.29
תשואה מתחילת השנה 2.14 1.29
תשואה שנתית 11.54 5.18
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.56
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.55
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.71 2.18
סטיית תקן 3 שנים 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.92
שארפ 3 שנים 0.34
שארפ 5 שנים 0.5
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 67.53 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 32.47 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.14 53.76
הנכסים הלא סחירים 29.86 46.24