תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.34 1.85
תשואה מתחילת השנה 7.73 7.11
תשואה שנתית 11.14 9.94
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.94
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 9.01
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.34 5.62
סטיית תקן 3 שנים 9.46
סטיית תקן 5 שנים 8.67
שארפ 3 שנים 0.5
שארפ 5 שנים 0.94
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.25 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.74 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.22 53.29
הנכסים הלא סחירים 33.77 46.71