תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.51 0.81
תשואה מתחילת השנה 3.12 2.55
תשואה שנתית 3.95 1.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.29
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.16
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.25 1.84
סטיית תקן 3 שנים 2.99
סטיית תקן 5 שנים 2.8
שארפ 3 שנים 0.71
שארפ 5 שנים 1.21
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.88 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.12 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.44 53.78
הנכסים הלא סחירים 31.56 46.22