תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.16 0.02
תשואה מתחילת השנה 1.16 0.49
תשואה שנתית 1.47 0.46
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.02
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.13 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.16
סטיית תקן 5 שנים 0.38
שארפ 3 שנים 1.22
שארפ 5 שנים 0.78
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.85 53.29
הנכסים הלא סחירים 28.13 46.71