תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.1
תשואה מתחילת השנה 0.88 0.43
תשואה שנתית 1.48 0.48
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.43
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.06
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.16 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.4
שארפ 3 שנים 0.97
שארפ 5 שנים 0.78
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.37 53.78
הנכסים הלא סחירים 27.63 46.22