תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.37 0.54
תשואה מתחילת השנה 2.88 2.57
תשואה שנתית 1.26 2.69
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.33
ביועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.59 2.3
סטיית תקן 3 שנים 4.13
סטיית תקן 5 שנים 4
שארפ 3 שנים 0.32
שארפ 5 שנים 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.81 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.19 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 32.18 53.29
הנכסים הלא סחירים 67.82 46.71