תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.23 0.38
תשואה מתחילת השנה 3.56 2.82
תשואה שנתית 4.15 2.71
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.65
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.3
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.26 1.87
סטיית תקן 3 שנים 3.48
סטיית תקן 5 שנים 3.38
שארפ 3 שנים 0.44
שארפ 5 שנים 1.05
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 92.41 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 7.59 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.88 53.29
הנכסים הלא סחירים 28.13 46.71