תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.75 0.89
תשואה מתחילת השנה 0.75 0.89
תשואה שנתית 6.18 6.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.67
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.39
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.93 1.45
סטיית תקן 3 שנים 3.37
סטיית תקן 5 שנים 3.31
שארפ 3 שנים 0.75
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.97 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.03 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.51 53.76
הנכסים הלא סחירים 29.49 46.24