תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.75 0.77
תשואה מתחילת השנה 3.03 2.28
תשואה שנתית 3.5 1.39
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.21
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.51
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.2 2.04
סטיית תקן 3 שנים 3.58
סטיית תקן 5 שנים 3.48
שארפ 3 שנים 0.56
שארפ 5 שנים 1.07
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.8 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.2 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.24 53.78
הנכסים הלא סחירים 29.76 46.22