תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.29 1.12
תשואה מתחילת השנה 5.8 5.21
תשואה שנתית 5.8 5.21
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.68
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.35
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.63 2.21
סטיית תקן 3 שנים 4.07
סטיית תקן 5 שנים 3.93
שארפ 3 שנים 0.63
שארפ 5 שנים 0.95
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.25 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.75 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 23.36 53
הנכסים הלא סחירים 76.64 47