תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.56 0.62
תשואה מתחילת השנה 4.51 4.04
תשואה שנתית 5.14 4.77
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.81
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.03
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.12 2.1
סטיית תקן 3 שנים 4.15
סטיית תקן 5 שנים 3.94
שארפ 3 שנים 0.4
שארפ 5 שנים 0.86
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.33 73.11
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.67 26.89
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 40 53.41
הנכסים הלא סחירים 61.67 46.59