תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.14 0
תשואה מתחילת השנה 0.14 0
תשואה שנתית 1.59 0.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.8
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.19 0.13
סטיית תקן 3 שנים 0.15
סטיית תקן 5 שנים 0.34
שארפ 3 שנים 1.07
שארפ 5 שנים 0.78
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.91 53.76
הנכסים הלא סחירים 28.05 46.24