תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.23 0.31
תשואה מתחילת השנה 0.23 0.31
תשואה שנתית 4.77 4.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.85
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.81 1.18
סטיית תקן 3 שנים 2.54
סטיית תקן 5 שנים 2.64
שארפ 3 שנים 0.87
שארפ 5 שנים 1.24
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 97.92 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 2.08 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.99 53.76
הנכסים הלא סחירים 30.01 46.24