תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.8 0.74
תשואה מתחילת השנה 0.8 0.74
תשואה שנתית 6.57 6.09
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.59
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.26
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.9 1.3
סטיית תקן 3 שנים 3.06
סטיית תקן 5 שנים 3.05
שארפ 3 שנים 0.8
שארפ 5 שנים 1.21
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 84.1 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 15.9 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.86 53.76
הנכסים הלא סחירים 33.14 46.24