תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.66 0.67
תשואה מתחילת השנה 4.13 0.35
תשואה שנתית 6.01 1.02
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) -0.01
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.79
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.99 2.74
סטיית תקן 3 שנים 4.19
סטיית תקן 5 שנים 3.95
שארפ 3 שנים -0.03
שארפ 5 שנים 0.26
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 83.63 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 16.37 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 63.1 53.29
הנכסים הלא סחירים 36.9 46.71