תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.05 0.25
תשואה מתחילת השנה 3.71 0.48
תשואה שנתית 5.72 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.36
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.98 2.54
סטיית תקן 3 שנים 4.22
סטיית תקן 5 שנים 4.03
שארפ 3 שנים 0.11
שארפ 5 שנים 0.38
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.96 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.04 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 63.18 53.78
הנכסים הלא סחירים 36.82 46.22