תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.69 0.34
תשואה מתחילת השנה 5.49 3.24
תשואה שנתית 5.49 3.24
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.99
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.61
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.66 0.84
סטיית תקן 3 שנים 1.9
סטיית תקן 5 שנים 1.85
שארפ 3 שנים 0.99
שארפ 5 שנים 1.1
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 87.7 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 12.3 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.27 53
הנכסים הלא סחירים 32.73 47