תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.77 0.56
תשואה מתחילת השנה 2.86 1.78
תשואה שנתית 4.37 0.86
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.9
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.84 1.29
סטיית תקן 3 שנים 2.09
סטיית תקן 5 שנים 1.96
שארפ 3 שנים 0.68
שארפ 5 שנים 1.09
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 92.21 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 7.79 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.97 53.78
הנכסים הלא סחירים 30.01 46.22