תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.69 0.78
תשואה מתחילת השנה 2.55 2.35
תשואה שנתית 3.26 1.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.23 1.91
סטיית תקן 3 שנים 3.32
סטיית תקן 5 שנים 3.22
שארפ 3 שנים 0.61
שארפ 5 שנים 1.13
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 94.46 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 5.57 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.63 53.78
הנכסים הלא סחירים 29.4 46.22