תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.27 0.25
תשואה מתחילת השנה 5.42 0.48
תשואה שנתית 7.53 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.36
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.84 2.54
סטיית תקן 3 שנים 4.22
סטיית תקן 5 שנים 4.03
שארפ 3 שנים 0.11
שארפ 5 שנים 0.38
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.5 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.5 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.34 53.78
הנכסים הלא סחירים 32.66 46.22