תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.57 0.52
תשואה מתחילת השנה 6.27 4.1
תשואה שנתית 7.01 4.65
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.94
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.92 1.47
סטיית תקן 3 שנים 3.24
סטיית תקן 5 שנים 3.05
שארפ 3 שנים 0.58
שארפ 5 שנים 1.08
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.9 73.11
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.1 26.89
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 53.8 53.41
הנכסים הלא סחירים 46.2 46.59