תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.82 0.29
תשואה מתחילת השנה 5.98 2.88
תשואה שנתית 6.96 3.15
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.52
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.67
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.71 0.84
סטיית תקן 3 שנים 2.02
סטיית תקן 5 שנים 1.86
שארפ 3 שנים 0.7
שארפ 5 שנים 1.1
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 73.74 73.11
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 26.26 26.89
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 63.61 53.41
הנכסים הלא סחירים 36.39 46.59