תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.27 0.3
תשואה מתחילת השנה 4.75 2.94
תשואה שנתית 5.6 2.72
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.76
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.28
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.58 1.73
סטיית תקן 3 שנים 3.23
סטיית תקן 5 שנים 3.13
שארפ 3 שנים 0.51
שארפ 5 שנים 1.13
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 85.01 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 14.99 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 74.09 53.29
הנכסים הלא סחירים 25.9 46.71