תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.74 0.78
תשואה מתחילת השנה 4.23 2.35
תשואה שנתית 5.12 1.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.68 1.91
סטיית תקן 3 שנים 3.32
סטיית תקן 5 שנים 3.22
שארפ 3 שנים 0.61
שארפ 5 שנים 1.13
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 85.52 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 14.48 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 76.18 53.78
הנכסים הלא סחירים 23.81 46.22