תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.21 0.21
תשואה מתחילת השנה 1.21 0.21
תשואה שנתית 8.44 3.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.63
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.68
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.29 0.82
סטיית תקן 3 שנים 1.78
סטיית תקן 5 שנים 1.85
שארפ 3 שנים 0.86
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 79.24 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 20.76 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.42 53.76
הנכסים הלא סחירים 29.57 46.24