תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.95 0.56
תשואה מתחילת השנה 4.4 1.78
תשואה שנתית 6.38 0.86
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.9
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.51 1.29
סטיית תקן 3 שנים 2.09
סטיית תקן 5 שנים 1.96
שארפ 3 שנים 0.68
שארפ 5 שנים 1.09
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.6 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.4 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.88 53.78
הנכסים הלא סחירים 30.12 46.22