תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.73 0.81
תשואה מתחילת השנה 1.42 2.55
תשואה שנתית 0.96 1.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.29
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.16
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.61 1.84
סטיית תקן 3 שנים 2.99
סטיית תקן 5 שנים 2.8
שארפ 3 שנים 0.71
שארפ 5 שנים 1.21
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 78.43 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 21.57 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.06 53.78
הנכסים הלא סחירים 27.45 46.22