תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.43 0.38
תשואה מתחילת השנה 4.48 2.82
תשואה שנתית 5.74 2.71
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.65
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.3
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.1 1.87
סטיית תקן 3 שנים 3.48
סטיית תקן 5 שנים 3.38
שארפ 3 שנים 0.44
שארפ 5 שנים 1.05
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 87.42 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 12.58 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.74 53.29
הנכסים הלא סחירים 29.26 46.71