קופות גמל
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.53 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.43 2
נמוכה 10-20% 2.11 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.38 4
בינונית 30-50% 4.28 5
גבוהה 50-75% 5.86 6
גבוהה מאוד 75-100% 5.64 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.567
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 1870
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.37
תשואה חודשית 0.13
תשואה שנתית 0.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.93
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 1.59 0.54 8627
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 0.94 0.78 0.74 1395
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 0.9 0.71 0.57 859
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 0.88 0 0.68 2234
אל על - אג"ח 0.86 0.4 0.35 1476
איילון תגמולים ואישית לפיצויים שקלי 0.8 0.59 -0.42 1068
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 0.72 0.45 0.64 1438
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.69 0.62 0.72 1386
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 0.57 0.66 0.58 1431
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.54 0.73 0.57 1209
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 0.45 0.29 -0.43 1434
אנליסט גמל שקלי 0.42 0.53 0.94 815
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.38 0.6 0.57 1442
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.31 0.31 0.14 1441
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.13 0.7 -0.56 1343
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.12 0.58 0.06 128
אלטשולר שחם גמל כספי 0.11 0.67 -0.67 1394
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.11 0.49 -0.03 948
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.1 0.82 0.03 858
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.09 0.58 9906
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.06 0.42 -0.65 1405
* תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה 0.17 9625