קופות גמל
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.74 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.2 2
נמוכה 10-20% 3.3 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.5 4
בינונית 30-50% 6.37 5
גבוהה 50-75% 6.98 6
גבוהה מאוד 75-100% 13.12 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 5.48 0.35 8698
אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 2.82 0.54 0.61 8627
אל על - אג"ח 2.03 0.4 0.42 1476
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 1.8 0.29 0.87 1434
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.57 0.31 0.16 1441
תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה 1.22 0.17 9625
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 1.12 0.45 0.37 1438
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.06 0.6 0.24 1442
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 1.06 0.71 0.45 859
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 0.99 0.66 0.36 1431
"אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-1 0.89 0.35 8696
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.81 0.73 0.24 1209
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.56 0.42 -0.31 1405
אנליסט גמל שקלי 0.28 0.53 0.58 815
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.19 0.82 0.57 858
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.19 0.49 0.6 948
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.19 0.58 9906
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.17 0.58 0.48 128
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.16 0.7 0.75 1343
אלטשולר שחם גמל כספי 0.1 0.67 -0.27 1394
פסגות גדיש כספי 0.09 0.69 -0.44 1333
אוניברסיטת ת"א - מסלול שקלי -0.01 0.61 -2.58 2080
הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה -0.24 0.43 -0.19 2049
* אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0 7802
* פסגות גמל להשקעה אג"ח 0 7812
* פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 0 7815
* אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח 0 7818
* אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 7839
* מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0 7861
* מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 0 7862
* מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 7931
* מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 0 7932
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 0 7960
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות 0 7961
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמו 0 7962
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0 7963
* כלל גמל לעתיד אג"ח 0 7989
* כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי 0 7990
* כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר 0 7993
* הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0 8004
* הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 8523
* קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0 11343
* קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0 11344
* הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0 11352
* הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0 11354
* ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות 0 11393
* אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.35 8697
* חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0 8693
* אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8699
* אינטרגמל חיסכון לילד - הלכה 0 9113
* אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה 0 9303