קופות גמל
שם המנהל סך נכסים % שינוי שנתי
קופות גמל
פסגות קופות גמל ופנסיה 3287 4.2 2405
כלל פנסיה וגמל 3013 4.54 3082
מיטב דש גמל ופנסיה 1939 5.24 665
חברת ב'ת למ'ד דל'ת 1500 4.24 435
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 1139 7.28 1080
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 1104 2.63 1220
אקסלנס נשואה גמל 1009 4.08 941
לאומי קמ"פ 693 4.74 64
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים 640 2.8 157
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה 623 1.17 116
הראל פנסיה וגמל 601 4.3 12160
ילין לפידות ניהול קופות גמל 558 2.67 1782
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות 336 4.1 2382
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 214 4.49 3162
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל 198 2.96 1802
אנליסט קופות גמל 108 6.96 29
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית 72 2.97 407
כור-תדיראן גמל 37 2.48 22
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית 34 2.62 424
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית 20 2.97 63
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב