תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.38 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.09 1.24
תשואה שנתית 0.77 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.17 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.72 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.42 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.34 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.29 3.13
שארפ 3 שנים 0.4 0.54
שארפ 5 שנים 0.8 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 97.44
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.46
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.14
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 95.85 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 4.15 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.9 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.14 0.82