תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.1 0.07
תשואה שנתית 0.17 0.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.26 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.63 0.86
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.14 0.13
סטיית תקן 5 שנים 0.58 0.32
שארפ 3 שנים 0.31 0
שארפ 5 שנים -0.4 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 95.48
אג"ח קונצרני 1
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.13
מזומנים ושווי מזומנים 3.44
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.93 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.07 0.82