תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.01 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.04 0.02
תשואה שנתית 0.11 0.05
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.33 0.29
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.8 0.98
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.16 0.15
סטיית תקן 5 שנים 0.61 0.34
שארפ 3 שנים 0.26 0
שארפ 5 שנים -0.29 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 98.31
אג"ח קונצרני 1.06
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.1
מזומנים ושווי מזומנים 0.59
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.97 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.04 0.76