תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.01 0
תשואה מתחילת השנה 0.08 0.1
תשואה שנתית 0.1 0.1
תשואה שנתית ממוצת (ל-3 שנים) 0.11 0.12
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.59 0.72
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.02 0.04
סטיית תקן 3 שנים 0.03 0.06
סטיית תקן 5 שנים 0.21 0.28
שארפ 3 שנים -0.27 0
שארפ 5 שנים -0.62 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.38
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.13 99.3
הנכסים הלא סחירים -0.13 0.7