תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.05 0.07
תשואה שנתית 0.11 0.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.18 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.72 0.86
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.02 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.08 0.13
סטיית תקן 5 שנים 0.24 0.32
שארפ 3 שנים -0.56 0
שארפ 5 שנים -0.57 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 92.17
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 7.97
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.12
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.14 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.12 0.82