תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.01 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.02 0.02
תשואה שנתית 0.1 0.05
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.23 0.29
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.85 0.98
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.02 0.05
סטיית תקן 3 שנים 0.09 0.15
סטיית תקן 5 שנים 0.26 0.34
שארפ 3 שנים -0.66 0
שארפ 5 שנים -0.51 0
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 92.03
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 8.1
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.11
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.11 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.11 0.76