תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.51 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.19 1.24
תשואה שנתית 0.55 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.55 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.63 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.33 1.98
סטיית תקן 3 שנים 2.53 3.37
סטיית תקן 5 שנים 2.9 3.13
שארפ 3 שנים 0.52 0.54
שארפ 5 שנים 0.94 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 96.71
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 3.37
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.08
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.99 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.01 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.06 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.07 0.82