תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.03 0.28
תשואה מתחילת השנה 0.11 0.08
תשואה שנתית 0.32 1.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) -0.08 2.34
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.99 4.46
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.36 1.68
סטיית תקן 3 שנים 0.6 3.14
סטיית תקן 5 שנים 0.82 3.22
שארפ 3 שנים -0.61 0.64
שארפ 5 שנים 0 1.06
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 67.27
אג"ח קונצרני 15.87
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 17.27
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.41
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.47 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.41 0.76