תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.16 0.87
תשואה מתחילת השנה 0.65 2.01
תשואה שנתית 0.7 2.39
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.01 2.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.92 4.61
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.47 1.92
סטיית תקן 3 שנים 0.61 3.1
סטיית תקן 5 שנים 0.8 3.15
שארפ 3 שנים -0.34 0.62
שארפ 5 שנים 0.06 1.17
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 80.12
אג"ח קונצרני 16.18
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 4
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.3
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.3 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.3 0.82