תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.5 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.24 2.1
תשואה שנתית 1.46 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.54 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.89 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.65 1.84
סטיית תקן 3 שנים 0.55 2.96
סטיית תקן 5 שנים 0.5 2.94
שארפ 3 שנים 0.58 0.67
שארפ 5 שנים 0.06 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 74.85
אג"ח קונצרני 23.08
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.13
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.06 99.18
הנכסים הלא סחירים -0.06 0.82