תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.08 0.11
תשואה מתחילת השנה 0.19 0.23
תשואה שנתית 0.59 1.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.22 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.83 4.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.42 1.69
סטיית תקן 3 שנים 0.44 3.02
סטיית תקן 5 שנים 0.47 2.96
שארפ 3 שנים -0.16 0.72
שארפ 5 שנים -0.33 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 72.71
אג"ח קונצרני 23.13
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 4.16
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.24
הנכסים הלא סחירים 0 0.76