תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.54 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.48 1.24
תשואה שנתית 1.18 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.59 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.04 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.37 1.98
סטיית תקן 3 שנים 1.85 3.37
סטיית תקן 5 שנים 1.86 3.13
שארפ 3 שנים 0.2 0.54
שארפ 5 שנים 0.62 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 75.44
אג"ח קונצרני 17.52
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.93
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 97.88 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 2.12 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.94 99.18
הנכסים הלא סחירים 0.06 0.82