תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.04 -0.12
תשואה מתחילת השנה 0.05 -0.35
תשואה שנתית 0.02 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.41 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.13 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.2 1.86
סטיית תקן 3 שנים 1.81 3.47
סטיית תקן 5 שנים 1.9 3.15
שארפ 3 שנים 0.06 0.61
שארפ 5 שנים 0.59 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 76.62
אג"ח קונצרני 17.13
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.31
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 97.99 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 2.01 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.24
הנכסים הלא סחירים 0 0.76