תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.62 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.3 2.1
תשואה שנתית 1.42 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.01 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.22 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.56 1.84
סטיית תקן 3 שנים 1.89 2.96
סטיית תקן 5 שנים 1.67 2.94
שארפ 3 שנים 0.41 0.67
שארפ 5 שנים 0.21 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 55.47
אג"ח קונצרני 39.98
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.9
מזומנים ושווי מזומנים 3.61
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 88.87 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 11.13 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 97.53 99.18
הנכסים הלא סחירים 2.47 0.82