תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.15 0.11
תשואה מתחילת השנה -0.23 0.23
תשואה שנתית 0.21 1.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.83 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.17 4.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.35 1.69
סטיית תקן 3 שנים 1.85 3.02
סטיית תקן 5 שנים 1.66 2.96
שארפ 3 שנים 0.28 0.72
שארפ 5 שנים 0.11 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 57.68
אג"ח קונצרני 32.56
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0.87
מזומנים ושווי מזומנים 8.93
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.19 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.83 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.18 99.24
הנכסים הלא סחירים 0.84 0.76