תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0 0.14
תשואה מתחילת השנה 1.16
תשואה שנתית 1.56
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.32
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.59
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.82
סטיית תקן 3 שנים 2.68
סטיית תקן 5 שנים 2.55
שארפ 3 שנים 1.13
שארפ 5 שנים 1.43
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 0
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 100
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35