תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.07 -0.12
תשואה מתחילת השנה 0.23 -0.35
תשואה שנתית 0.56 -1.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.33 2.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.93
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.21 1.86
סטיית תקן 3 שנים 1.86 3.47
סטיית תקן 5 שנים 3.15
שארפ 3 שנים 0.55 0.61
שארפ 5 שנים 0.91
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 75.67
אג"ח קונצרני 17.53
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.76
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.96 99.24
הנכסים הלא סחירים 0 0.76