תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.57 0.56
תשואה מתחילת השנה 1.82 1.24
תשואה שנתית 1.73 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.32 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.84
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.43 1.98
סטיית תקן 3 שנים 1.86 3.37
סטיית תקן 5 שנים 3.13
שארפ 3 שנים 0.59 0.54
שארפ 5 שנים 0.94
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 81.31
אג"ח קונצרני 16.36
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.28
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.04
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 94.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 5.87
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 99.96 64.98
הנכסים הלא סחירים 0.04 35.02