תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.78 0.77
תשואה מתחילת השנה 1.71 1.4
תשואה שנתית 1.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.25
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.76
סטיית תקן 3 שנים 3.01
סטיית תקן 5 שנים 2.95
שארפ 3 שנים 0.72
שארפ 5 שנים 1.11
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 43.2
אג"ח קונצרני 64.36
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים -7.56
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.65
הנכסים הלא סחירים 0 0.35