תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.08 0.09
תשואה מתחילת השנה 0.3 0.3
תשואה שנתית 0.41 0.42
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.71 0.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.36 1.2
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.16 0.15
סטיית תקן 3 שנים 0.65 0.25
סטיית תקן 5 שנים 0.61 0.47
שארפ 3 שנים 0.75 0.78
שארפ 5 שנים 0.82 0.73
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 87.76
אג"ח קונצרני 10.07
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 2.21
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 99.18
הנכסים הלא סחירים 0 0.82