תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.04 0.07
תשואה מתחילת השנה 0.05 0.1
תשואה שנתית 0.26 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.88 0.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.45 1.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.11 0.14
סטיית תקן 3 שנים 0.69 0.26
סטיית תקן 5 שנים 0.61 0.48
שארפ 3 שנים 0.86 0.64
שארפ 5 שנים 0.76 0.7
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 87.89
אג"ח קונצרני 9.03
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 3.11
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.03
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.03 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.03 0.76