תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.02 0.07
תשואה מתחילת השנה 0.04 0.1
תשואה שנתית 0.11 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.29 0.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.05 1.32
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.06 0.14
סטיית תקן 3 שנים 0.14 0.26
סטיית תקן 5 שנים 0.36 0.48
שארפ 3 שנים 0.04 0.64
שארפ 5 שנים 0.18 0.7
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 93.6
אג"ח קונצרני 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 6.47
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים -0.07
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.52
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.48
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.07 99.24
הנכסים הלא סחירים -0.07 0.76