תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.67 0.69
תשואה מתחילת השנה 2.11 2.1
תשואה שנתית 2.19 2.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.42
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.69 1.84
סטיית תקן 3 שנים 2.96
סטיית תקן 5 שנים 2.94
שארפ 3 שנים 0.67
שארפ 5 שנים 1.2
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 45.47
אג"ח קונצרני 51.2
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 2
מזומנים ושווי מזומנים 1.08
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 0.24
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.29
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 97.75 99.18
הנכסים הלא סחירים 2.27 0.82