תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.54 1.05
תשואה מתחילת השנה 2.98 2.56
תשואה שנתית 4.1 4.83
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.72
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.34 1.94
סטיית תקן 3 שנים 3.02
סטיית תקן 5 שנים 3.7
שרפ 3 שנים 0.69
שארפ 5 שנים 1.01
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 0
אג"ח קונצרני 87.5
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 0
פיקדונות והלוואות 0
מזומנים ושווי מזומנים 0
קרנות נאמנות 0
נכסים אחרים 12.5
* חשיפה למניות במונחי דלתא 0
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.39
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 87.5 99.65
הנכסים הלא סחירים 12.5 0.35